Dlaczego z nami?
Praca tymczasowa, pracownicy tymczasowi
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rekrutacja i selekcja pracowników
 
Zamów pracownika
Regulacje prawne
Kontakt

 

Nasza firma oferuje Państwu usługę optymalizacji zatrudnia zmierzającą do uzyskanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych umożliwiającego zwolnienie z wpłat na PFRON oraz uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych .

Nasze usługi obejmują:

- audyt zatrudnienia, analiza istniejących stanowisk pracy oraz miejsc pracy w strukturze zatrudnienia, które mogą zajmować osoby niepełnosprawne,

- rekrutacje osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności na stanowiska niższego i wyższego szczebla na wskazane stanowiska,

- przeszkolenie Państwa pracowników w zakresie pozyskiwania dofinansowań,

- obsługę informatyczną w zakresie wdrążenia programu rozliczeniowego z SOD,

- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi programu rozliczeniowego z SOD.

Korzyści:

 - uzyskanie 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych gwarantującego zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON,

- uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Maksymalne kwoty dofinansowania dla otwartego rynku pracy

Rok

2011

I-VI 2012

VII-XII 2012

2013

Znaczny stopień niepełnosprawności

1429,12 zł.

1518,44 zł.

1607,76 zł.

2296,80 zł.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

1250,48 zł.

1116,50 zł.

1027,18 zł.

1276,00 zł.

Lekki stopień niepełnosprawności

535,92 zł.

446,60 zł.

401,94 zł.

510,40 zł.

Znaczny stopień niepełnosprawności

schorzenia specjalne*

2296,80 zł.

2411,64 zł.

2526,48 zł.

2807,20 zł.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

schorzenia specjalne*

2067,12 zł.

1894,86 zł.

1780,02 zł.

1786,40 zł.

Lekki stopień niepełnosprawności

schorzenia specjalne*

1148,40 zł.

1033,56 zł.

976,14 zł.

1020,80 zł.

* Schorzenia specjalne: choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, epilepsja, choroby narządu wzroku.

Do naszych usług należy także leasing pracowników tymczasowych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Umożliwia to znaczne obniżenie kosztów związanych z wynajmem pracowników (agencja pobiera bardzo niską marżę).